Kto mówi
Twoim głosem?

Wybory prezydenckie 2020

Dziesięciu mężczyzn ma ambicje zostać Prezydentem RP w 2020 roku. Choć okoliczności są niezwykłe z racji na panującą pandemię koronawirusa, kryzys gospodarczy, zamęt polityczny wokół daty i trybu wyborów, pokazujemy Wam, jakie poglądy i obietnice wyborcze deklarują kandydaci.

Pierwsze osiem pytań dotyczy klimatu, ustroju, spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa, w oparciu o publiczne wypowiedzi kandydatów. Od lutego do połowy marca zebraliśmy blisko osiemset cytatów i to z nich wybraliśmy te kluczowe dla porównania poglądów.

Kolejne siedem to pytania o przyszłość po kryzysie w oparciu o odpowiedzi uzyskane ze sztabów kandydatów. Pytamy o polityki, których słabości kryzys obnażył ze zdwojoną siłą: o ochronę zdrowia, gospodarkę, edukację, funkcjonowanie państwa.

Porównaj poglądy swoje i kandydatów. Sprawdź, kto mówi Twoim głosem.

Instrukcja wypełniania quizu

Zaznacz odpowiedzi w pytaniach.

W jedenastu pytaniach można zaznaczyć jedną odpowiedź, w pozostałych czterech maksymalnie dwie.

Nie musisz zaznaczać odpowiedzi w każdym pytaniu. Jeżeli nie masz zdania, przejdź do kolejnego pytania.

Przejdź przez całą porównywarkę poglądów. Na koniec dowiesz się, który kandydat lub kandydatka ma poglądy zbieżne z Twoimi.

Sprawdź naszą metodologię i listę źródeł.
Poleć nas na

Kandydaci, którzy nie zadeklarowali swych poglądów

  • Marek Jakubiak Marek Jakubiak
  • Mirosław Piotrowski Mirosław Piotrowski
Poleć quiz: