#Edukacja

strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć resztę kandydatów strzałki
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Finansowanie edukacji wyższej
   Moim postulatem jest zwiększenie wsparcia na rozwój i innowacje do 2% PKB. To długo oczekiwana zmiana, która sprawiłaby, że w końcu znalazłyby się pieniądze na rozwój uczelni.
  • Religia w szkole
   (...) umówiliśmy się na to w Konstytucji, że rozdzielamy państwo od Kościoła i tylko Lewica ma odwagę powiedzieć, że trzeba wyprowadzić w końcu lekcję religii ze szkół. Kosztuje nas to każdego roku 2 mld zł. Te 2 mld zł moglibyśmy przeznaczyć, zamiast budować świątynie albo utrzymywać armię 45 tys. katechetów, na przykład na wsparcie psychologów i psychiatrów dziecięcych, żeby byli w każdej szkole. Można naprawdę przeznaczyć na wiele ciekawszych rzeczy. Kościół sobie poradzi. (...) Pora nareszcie odważnie to zmienić tak jak w każdym normalnym europejskim kraju.
  • Religia w szkołach
   Niemal 22 tys. opłacanych z budżetu państwa katechetów zarabia średnio 4960 zł brutto. To prawie 1,5 mld zł rocznie. Naprawdę, mamy skąd wziąć 2 mld zł na obiecane podwyżki dla nauczycieli! W #PolskaGodnosci praca w szkole nie będzie wolontariatem.
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Religia w szkole
   (...) powinno być zagwarantowane prawo do nauczania religii (...) uważam, że (...) oczywiście ustawa, która zablokowałaby możliwość nauczania religii w szkołach, byłaby sprzeczna z zasadą wolności religijnej, szacunku dla praw obywatelskich, autonomii rodziny w wychowaniu dzieci. Podobnie ustawa narzucająca coś takiego też byłaby sprzeczna. (...) Rodzina musi być szanowana.
  • Szkolnictwo wyższe
   Po co my fundujemy komuś 3 czy 5 lat studiów np. politycznych, gdy on nie interesuje się polityką? Dlaczego nie ma rozmów kwalifikacyjnych na takie studia? Dlaczego nie selekcjonujemy ludzi, którym fundujemy to wykształcenie jako podatnicy? Gdzie w tym jest sens? Dlaczego minister Gowin nie przeanalizuje tego, ilu potrzebujemy prawników, ilu potrzebujemy specjalistów od polityki? Dlaczego nie kształcimy wyspecjalizowanych ekspertów np. od geopolityki, geostrategii, złóż naturalnych?
  • Szkolnictwo wyższe
   Dobrze jest spełnić wymogi wykształcenia formalnego, ale we współczesnym świecie waga formalnego wykształcenia mocno spadła. Liczą się doświadczenie, wiedza, kompetencje. (…) Wiele osób, które nie mają wyższych studiów, zarabia dużo lepiej niż osoby z wyższym wykształceniem.
  • Szkoła
   (...) fakt upodmiotowienia szkoły, która w przygniatającej większości jest w tej chwili zależna od władz samorządowych i Ministerstwa, to po prostu upodmiotowienie polityków. Natomiast upodmiotowienie szkoły jest alternatywą dla upodmiotowienia obywateli i rodziny. Danie im rzeczywiście, na przykład poprzez bon edukacyjny, rzeczywistej możliwości wyboru, zakładania niedużych szkół, co jest w tej chwili zablokowane, wyboru programu nauczania, wyboru ścieżki edukacji własnych dzieci, bo dzieci są bardzo różne, wymagają różnego podejścia. (...)
  • Zagraniczni studenci
   Chciałbym, żeby polski podatnik nie dopłacał do zwiększania odsetka obcokrajowców na polskich uczelniach. Jeśli jakiś obcokrajowiec chce zdobyć w Polsce wykształcenie, powinien je zdobyć bez dopłat polskiego podatnika.
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Koronawirus: Egzamin maturalny
   Czy matura się odbędzie, czy nie, to wszystko zależy od tego, jaki będzie rozwój sytuacji. Dzisiaj bardzo trudno jest to powiedzieć.
  • Program nauczania
   Nie możemy pozwolić na to, żeby nasze dzieci były wychowane w jakiś obcych ideologiach, żeby tego uczyła ich szkoła. Ja się na to absolutnie nie zgadzam. Szkoła ma uczyć naszej tradycji i naszej kultury. (…)
  • Reforma szkolnictwa
   Właśnie dlatego, że ten poziom nauczania cierpiał, dokonaliśmy reformy szkolnictwa. To dlatego właśnie zlikwidowaliśmy gimnazjum, to była bardzo trudna decyzja, bardzo poważna decyzja. A były przecież wielkie kontrowersje. (….) Były różne propozycje, był proponowany też system 4-4-4, ale to była reforma jeszcze bardziej dotkliwa i ostatecznie zdecydowano się na system 8-4, czyli taki, w którym my kończyliśmy kiedyś szkołę z żoną i obydwoje uznaliśmy, że ten system będzie dużo lepszy i że on stopniowo (…) doprowadzi do tego, że poziom nauczania się podniesie, poprawi się także poziom dyscypliny wśród uczniów.
  • Reforma szkolnictwa
   Wynagrodzenia nauczycieli, edukacja, programy szkolne - to jest cały czas wielkie zadanie. System kształcenia, szkolnictwo wyższe - to są te zadania, które cały czas są jeszcze przed nami. Nie wiem, czy potrzebne tam są wielkie, potężne reformy. Ja bym raczej powiedział, że tam jest potrzebna obserwacja uważna tego, co się dzieje i zmiany, które będą poprawiały konkretne niedociągnięcia, czy konkretne braki, które są. Myślę, że taki kierunek byłby lepszy, ale będziemy jeszcze na ten temat dyskutować.
  • Reforma szkolnictwa
   Jestem przekonany, że polskie państwo poprawia się w wyniku reformy szkolnej, co do której miałem wątpliwości. Ale z drugiej strony, proszę państwa, nie miałem ani ja wątpliwości, ani nie miała żadnych wątpliwości moja żona - nauczycielka z dużym doświadczeniem - że system 6-3-3 to nie jest system, który funkcjonuje dobrze. Że gimnazjum jest za krótkie i liceum jest za krótkie. I że nie służy to wychowaniu młodzieży, nie służy to edukowaniu młodzieży, nie służy to rozwojowi Polski. I chociaż nie byliśmy zachwyceni tym, co zostało przygotowane, to jednak uważałem, że przywrócenie systemu 8-4 będzie rozwiązaniem znaczenie lepszym niż to, co było do tej pory. Ja wiem, że wiele osób, zwłaszcza dzieci, które były tymi rocznikami przejściowymi, że to był dla nich trudny czas. No niestety, tak to jest. Można powiedzieć w jakimś sensie pech. Ale proszę państwa ta zmiana była konieczna. Ja mam nadzieję, że to także przyczyni się do poprawy polskiej szkoły, bo to także cały czas jest jeszcze wielkie zadanie.
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Edukacja artystyczna
   Nie wyobrażam sobie kształtowania postawy prawdziwie otwartej, hołdującej akceptacji drugiego człowieka i uwzględniającej dynamikę zmian współczesnego świata bez zwiększenia nacisku i przeznaczenia większych dotacji na edukację artystyczną. (..) Rozwijana byłaby przede wszystkim kreatywność i umiejętność krytycznej oceny oraz analizy zjawisk z obszaru każdej formy sztuki, zarówno z poziomu kultury wysokiej jak i masowej, a przede wszystko życia codziennego. Pobudzenie aktywności twórczej wśród dzieci jest niezbędne.
  • Edukacja domowa
   Nie możemy jednak zapomnieć o innej alternatywie nauczania jaką jest nauczanie domowe, na które decyduje się coraz więcej rodziców w Polsce. Naszym obowiązkiem jest wsparcie również tej formy edukacji i przeznaczenie na nią większych środków finansowych. Ważne jest zniesienie rejonizacji, która jest krzywdząca dla dzieci emigrantów, chcących zachować kontakt z polską szkołą i korzystających w tym celu z polskich platform online.
  • Ekologia
   Dobra moda na bardziej ekologiczne życie oznaczać będzie przesunięcie trendu z kupowania na naprawę rzeczy – ktoś tę pracę będzie musiał wykonać. Masowa produkcja nie pokryje wszystkich potrzeb, nie zmaleje więc zapotrzebowanie na produkty wykonane ręką fachowca. Warto skorzystać z potencjału najlepszych nauczycielek i nauczycieli – tysięcy polskich rzemieślniczek i rzemieślników. Powinniśmy zaangażować ich do odbudowy tego sektora edukacji.
  • Koronawirus: edukacja
   Czy będzie egzamin ósmoklasisty czy nie będzie, czy będą matury czy ich nie będzie, to jest całe ich życie. Czy nie można podjąć radykalnej decyzji zmieniamy organizację roku szkolnego w tym roku, bo mamy klęskę jakiej nie mieliśmy od kilkudziesięciu lat.
  • Kształcenie zawodowe
   Najwyższa pora zatrzymać “nadprodukcję” absolwentów uniwersytetów i że w ostatnim czasie było już sporo prób uzdrowienia kształcenia branżowego. Wiemy także, że poziomie doradztwa edukacyjno–zawodowego, współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a lokalnymi przedsiębiorcami pozostawiają wiele do życzenia. Największa nasza bolączka to niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Niezbędna jest więc prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i lokalnym rynku pracy, następnie wdrażanie szytych na miarę rozwiązań. Brakuje nam ludzi z konkretnymi zawodami, specjalistów w swoich dziedzinach. Dlatego kluczowym jest kształcenie, którego celem jest zdobycie przez ucznia tak cennych umiejętności praktycznych, potrzebnych w życiu zawodowym
  • Nauczyciele
   Trzeba zrobić porządek w finansowaniu oświaty. Dziś rząd przeznacza na to za mało środków, w rezultacie samorządy muszą się zadłużać, żeby wypłacić nauczycielom pieniądze, które i tak nie starczają na godne życie. Dlatego uważam, że nauczyciel przychodzący do pracy powinien otrzymywać na starcie wynagrodzenie odpowiadające średniej krajowej, czyli ok. 3 800 zł netto, gwarantowane przez rząd centralny. W dalszej kolejności wynagrodzenie to powinno rosnąć w miarę wzrostu umiejętności i wiedzy nauczyciela.
  • Podstawa programowa
   Nie wyobrażam sobie nowoczesnej szkoły na miarę XXI wieku, w której nie położono by odpowiedniego nacisku na lekcje życia w warunkach demokracji (zabierania głosu w sprawie, zadawania pytań, argumentacji, dyskusji, debaty, polemiki, retoryki), a także edukację ekologiczną, w tym szczególnie klimatyczną, hydrologiczną i sozologiczną. Nie ma rzeczy ważniejszej niż biologiczne przetrwanie społeczeństwa. (...) Podstawa programowa wielu przedmiotów w naszych szkołach powinna akcentować takie tematy jak: globalne ocieplenie, kryzys klimatyczny, potrzeba recyklingu, troska o zasoby naturalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, aktywizm i lęk ekologiczny.
  • Program nauczania
   Trzeba rozszerzać pole na innowacje pedagogiczne, które są mozliwe w dzisiejszych rozwiązaniach. Zacznijmy od radykalnego odchudzenia coraz bardziej szczegółowej podstawy programowej, która czyni z nauczycieli i nauczycielek bezwolnych biurokratów i biurokratki Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Nauczanie” musi zostać zastąpione przez „uczenie się”. Polska szkoła, wymęczona absurdalnymi reformami ostatnich lat, potrzebuje otwartości na innowacje edukacyjne, odejścia od chorej rywalizacji, zabijającej w młodych ludziach to, co w nich najlepsze. Państwo musi zaufać, że nauczycielki i nauczyciele wraz z rodzicami i samorządami, lepiej, niż odgórne nakazy ukształtują praktykę nauczania.
  • Reforma szkolnictwa
   Oświacie nie należy fundować kolejnej zmiany systemowej, bo po tym co przeszła, szczególnie za minister Zalewskiej, ptrzebne by jej były oklady z rumianku przez nastepne 20 lat. Uczniowie mówią, że gdyby Mickiewicz chodził do szkoły dzis to nic by nie napisał, tylko czytałby cały czas Kochanowskiego.
  • Religia w szkole
   (...) Natomiast jeżeli chodzi o to, jak zrobić ten rozdział Kościoła od państwa, to na przykładzie szkoły można to pokazać bardzo dobrze. (...) Natomiast o takich sprawach powinna decydować wspólnota szkolna, powinni decydować nauczyciele, rodzice i dzieci. Oni sami powinni decydować o tym, czy chcą mieć religię w szkole, jakie zajęcia, z jakich religii w szkole, czy chcą mieć etykę i po prostu takie zajęcia sobie zamówić. Jeżeli na moje biurko trafi ustawa, która będzie to porządkowała w ten sposób - upodmiotowiała na nowo wspólnotę szkolną, z radością ją podpiszę.
  • Religia w szkołach
   Po co likwidować lekcje religii skoro uczeń ma do wyboru religię i etykę?
  • Szkolnictwo
   Nad jakością edukacji, nastawionej nie na osobisty sukces jednostki w rankingach, a na jej wszechstronny rozwój, powinna czuwać – marzenie, które moglibyśmy razem spełnić – Komisja Edukacji Narodowej. Byłaby to, powoływana przez wysoką kwalifikowaną większość posłów oraz senatorów, niezależna agencja, która zastąpi upolitycznione kuratoria oświaty.
  • Szkolnictwo
   Najważniejszym przedsięwzięciem wyrównującym różnice między stolicą i wielkimi metropoliami a prowincją musi być oferta edukacyjna stwarzająca równe szanse dla najmłodszego pokolenia Polek i Polaków.
  • Szkoła
   Musimy uwzględnić, że 65% dzieci urodzonych po 2007 roku będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Kluczowym wydaje się więc być nauczanie młodego człowieka kompetencji do uczenia się przez całe życie, a także przygotowanie do kształcenia zawodów przyszłości, szczególnie w obszarach cyfryzacji, robotyki, automatyzacji. Szkoła powinna udzielić jak najszybciej odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki z obszaru wysokich technologii i zaawansowanej informatyki. Nie wyobrażam sobie tego bez unowocześnienia i doposażenia zaplecza, zmniejszenia liczebności klas oraz likwidacji dwuzmianowości. Szkoła musi mieć warunki do tego, aby nie być biernym nadawcą, ale wnikliwym obserwatorem i aktywnym współkreatorem nowej cyfrowej przyszłości.
  • Szkoła
   (...) Oczywiście w szkole trzeba mnóstwo rzeczy zmienić - zmienić ją z instytucji testocentrycznej na skoncentrowaną na uczniu, doposażyć i finansowo i prestiżowo nauczycieli. (...)
  • Wsparcie psychologiczne
   Pamiętajmy również o ogromnej roli poradni psychologiczno pedagogicznych, które mogą jeszcze efektywniej współpracować ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi. Wierzę, że poradnie mogą skuteczniej pomagać dzieciom i młodzieży, realizować zadania profilaktyczne i wspierające wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły. Mniej biurokracji i zbędnej dokumentacji na pewno jest tu warunkiem sine qua non.
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Cyfryzacja nauczania
   W moim programie wyborczym i zresztą już wcześniej, w programie Rzeczpospolita Samorządowa, w programie Koalicji Polskiej, jest projekt e-tornistra. Czyli zamiany ciężkich podręczników na tablet, na którym są wszystkie podręczniki i możliwość wypełnienia ćwiczeń. Wszystkie gminy w Polsce powinny mieć szansę przyjęcia tego rozwiązania, tak jak niektóre np. Ciechanów, gdzie to zastosowano i tam pewnie jest dzisiaj łatwiej.
  • Finansowanie edukacji
   Tu w Limanowej, w Polsce lokalnej, deklaruję, że złożymy projekt ustawy o finansowaniu edukacji. Dzięki niej płace nauczycieli będą finansowane w 100% z budżetu państwa, a w samorządach zostanie więcej pieniędzy na inwestycje w szkolnictwo.
  • Program nauczania
   Znajomość języków obcych to klucz do możliwości oferowanych przez współczesny świat. Dlatego konieczne jest minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu, już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Należy również rozszerzyć ofertę edukacyjną szkół o nowe obowiązkowe przedmioty nauczania: podstawy ekonomii oraz wiedzę o ekologii i zdrowym trybie życia, w tym o odżywianiu się.
  • Religia w szkole
   (...) Jestem stuprocentowym zwolennikiem zapewnienia etyki, zajęć z różnych religii również, bo przecież to nie tylko religia katolicka, ale to jest też gwarancja dla ewangelików, prawosławnych, dla innych wyznań. (...)
  • Religia w szkole
   (...) Problemem jest to, jakie te zajęcia są. Chciałbym, żeby religia była na lepszym poziomie, żeby dawała szansę na ciekawą dyskusję i ciekawą rozmowę i to jest, myślę, pragnienie wielu rodziców i dzieci, żeby oczywiście były zagwarantowane te możliwości, że religia jest zawsze na pierwszej albo ostatniej godzinie i każdy ma prawo decydować, czy uczestniczy w tych zajęciach (...)
  • Stypendia studenckie
   Stworzę prezydencki program stypendialny dla studentów. Każdy student co miesiąc otrzyma 1000 zł, zobowiązując się do pracy w Polsce przez 10 lat po zakończeniu studiów. To inwestycja, która pozwoli na zatrzymanie specjalistów.
  • Szkolnictwo
   Przepełnione klasy stały się prawdziwą zmorą polskich szkół. W takich warunkach ciężko zapewnić edukację na odpowiednio wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 25 osób. Niestety wciąż wielu polskich uczniów nie tylko przychodzi do szkoły głodna, ale też wychodzi z niej bez posiłku. Każdy uczeń powinien otrzymywać dwudaniowy posiłek w szkole, niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.
  • Szkolnictwo
   Godzina angielskiego dziennie, ciepły posiłek dla każdego ucznia, ograniczenie liczebności klas do 25 uczniów to propozycje dla polskiej szkoły, które znajdą się w moim programie. Stawiam na oświatę, przedstawię mój #PaktDlaEdukacji.
  • Wynagrodzenia dla nauczycieli
   Prestiż zawodu nauczyciela musi zostać odbudowany, dlatego m.in. średnia płaca nauczyciela na etacie musi równać się średniej płacy w gospodarce.
  • Wynagrodzenia dla nauczycieli
   To z budżetu państwa powinny być pokrywane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli. Trzeba zmienić ustawę o subwencji oświatowej i projekt takiej ustawy jest już gotowy – w najbliższym czasie przedstawię go w Sejmie.
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Edukacja: polityka historyczna
   Jak już wspomniałem, w swojej pracy naukowo-dydaktycznej wspierałem także kultywowanie pamięci o Polakach pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Tym bardziej uważam za rzecz słuszną i przyłączam się do Państwa apeli, żeby ta tematyka była w szerszym zakresie obecna w polskiej edukacji, na wszystkich jej poziomach.
 • strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Darmowe żłobki
   Ten mój program darmowych żłobków w Warszawie wynikał przede wszystkim z troski, z tego, żeby kobiety w momencie, kiedy podejmą taką decyzję, mogły podjąć pracę zarobkową. (...). Chodzi po prostu o to, żebyśmy byli partnerami i żeby zrobić wszystko, żeby to równouprawnienie nie było tylko w prawie, ale żeby ono było w rzeczywistości. Stąd moje decyzje dotyczące kwestii płac, moje decyzje dotyczące kwestii choćby opieki lekarskiej, moje decyzje dotyczące edukacji i właśnie darmowych żłobków.(...). I oczywiście, że ten program będziemy kontynuowali. (...) Ja uważam, że to jest program, który powinien być rozszerzony na całą Polskę, zwłaszcza dzisiaj, po epidemii, kiedy tak wielu z nas martwi się o miejsca pracy, kiedy tak wielu z nas te miejsca traci.
  • Edukacja zdalna
   Pandemia wymusza kompletnie inną politykę, system wartości, skupienie się na tym, co najważniejsze. I to COVID-19 już udowodnił. Na przykład w edukacji zdalnej szanse nie są wyrównane. Nie wszyscy mają dostęp do sprzętu. Jak pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji, żeby nie były pozostawione same sobie?
  • Edukacja zdalna
   Wyciągnijmy z niego [kryzysu epidemicznego - przyp. MPW] wnioski. Dla przykładu, wszyscy wiemy, że po strasznej deformie edukacji rodzice, w tym ja, ja jestem odpowiedzialny za historię, za polski, za języki i tego uczę moje dzieci, ślęczeliśmy po nocach nad lekcjami. Można system zmienić, tak żeby odciążyć nauczycieli w szkole, ale na przykład zapewnić kontakt za pośrednictwem właśnie internetu z uczniami i odrabianie wspólne lekcji. Ale to by wymagało budowania specjalnych cyfrowych platform, myśmy taką w Warszawie właśnie wybudowali, po to żeby wzmocnić możliwość uczenia się zdalnego. Przecież to nie jest polityczna inicjatywa. Gdyby prezydent zgłosił taką inicjatywę trudno będzie rządowi powiedzieć: “nas to nie interesuje, bo to jest opozycyjne”.